Register

הרשמה לקמפיינרים

ברוכים הבאים לאתר שלנו. כאן בכמה צעדים פשוטים תוכלו להרשם לאתר שלנו. מיד לאחר ההרשמה תוכלו לבצע את כל הצעדים הנדרשים כדי להתחיל לגייס תרומות. אפשר לצפות בסרטון הדגמה של תהליך ההרשמה כאן.

אנא הצטיידו בעוד מועד עם קובץ תמונה של רישום הארגון אם אתם מייצגים ארגון או צילום של ת.ז. אם הקמפיין מיוזמתכם. אתם יכולים להרשם כארגון או כיחיד שמנהל קמפיין אישי.

אני מסכים\ה לתנאי ההסכם   צפו בהסכם

בחר קובץ לא נבחר קובץ
אפשר לעזור ?